An Giang: Tập huấn phần mềm thống kê y tế điện tử cho các đơn vị y tế năm 2020

Đăng vào 02/12/2020

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe phổ biến Thông tư 20/2019/TT-BYT của Bộ Y tế quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế; tập huấn sử dụng phần mềm thống kê y tế điện tử; hướng dẫn sử dụng và thực hành sử dụng phần mềm, nhập dữ liệu, kiểm tra chất lượng dữ liệu và khai thác các chức năng của phần mềm thống kê y tế trên máy tính.

Qua đó, nắm vững các nội dung về quản trị hệ thống báo cáo, nhập dữ liệu, hệ thống báo cáo và khai thác thông tin của phần mềm thống kê y tế phục vụ công tác báo cáo thống kê y tế, phân tích dữ liệu và hoạch định chính sách tại đơn vị.

 

Học viên dự tập huấn, thực hành trên máy.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU (Báo An Giang)