Mô hình PACS CLOUD tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu, phục vụ hỗ trợ các đơn vị trong ngành y tế

21/11/2017

PACS CLOUD giúp người dùng có thể xem hình ảnh trên mọi thiết bị có kết nối internet, khả năng truy xuất nhanh chóng và lưu trữ hiệu quả, an toàn...

Hạ tầng và An ninh mạng

12/10/2017

Quản trị hệ thống, cho thuê máy chủ , đặt chỗ máy chủ, bảo trì hệ thống phần cứng, sao lưu dữ liệu và thư điện tử cho các đơn vị trong ngành Y tế

Số hóa tài liệu

12/10/2017

Số hóa tài liệu, xây dựng ứng dụng tích hợp và khai phá dữ liệu, cơ sở dữ liệu

Cung cấp tài liệu Y học và dữ liệu số trong lĩnh vực y tế

12/10/2017

Cung cấp tài liệu Y học và dữ liệu số trong lĩnh vực y tế

Tư vấn Dự án ứng dụng CNTT

12/10/2017

Tư vấn Dự án ứng dụng CNTT: Khảo sát lập và quản lý dự án; Thiết kế thi công, lập dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.