Vị trí, chức năng của Trung tâm Dữ liệu y tế

Đăng vào 10/07/2019

Trung tâm Dữ liệu y tế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, có chức năng xây dựng, quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu y tế (gồm hạ tầng công nghệ thông tin và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế); nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin liên quan về hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Dữ liệu y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại Hà Nội. Trung tâm chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp và toàn diện của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.


Tin khác