Hệ thống Liên thư viện điện tử ngành Y

Đăng vào 12/10/2017

Với nguồn lực thông tin y học hiện có, các thư viện chưa thể đáp ứng tốt nhu cầu tin của đông đảo người dùng tin trong ngành. Do vậy, việc hợp tác và chia sẻ nguồn lực thông tin y học giữa các thư viện trong khu vực, vùng miền và quốc gia là yếu tố cần thiết làm phong phú thêm vốn tài liệu, tiết kiệm kinh phí bổ sung cho các cơ quan thông tin. Qua đó, giúp người dùng tin khai thác triệt để nguồn thông tin hiện hữu, đáp ứng tối đa nhu cầu tin đang ngày càng tăng của đội ngũ người dùng tin.

Hệ thống Liên thư viện điện tử ngành Y (http://lienthuvien.yte.gov.vn) được Lãnh đạo Bộ Y tế giao Trung tâm Tích hợp dữ liệu xây dựng là một mạng lưới các thư viện liên thông, liên kết, cùng phối hợp cung cấp các tài nguyên thông tin nhằm tích hợp, chia sẻ, quản lý nguồn tài nguyên thông tin giữa các thư viện trong ngành, đáp ứng rộng rãi nhu cầu thông tin của độc giả, phục vụ cho các công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giai đoạn đầu hệ thống đã kết nối cơ sở dữ liệu của Thư viện trường đại học Y Hà Nội, Thư viện trường đại học Dược Hà Nội và cơ sở dữ liệu tài liệu y học của Trung tâm Tích hợp dữ liệu. Trong thời gian tới sẽ tiến hành kết nối với cơ sở dữ liệu của các đơn vị khác trong ngành.

Hệ thống cho phép bạn đọc tra cứu các thông tin bài trích, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu và sách chuyên ngành Y, góp phần vào việc phát triển cộng đồng cũng như phát triển hệ thống thư viện ngành Y.

 


 


Tin khác