Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Đăng vào 12/10/2017
Năm 2015, Trung tâm Tích hợp dữ liệu (nay là Trung tâm Dữ liệu y tế) được Lãnh đạo Bộ Y tế giao thực hiện xây dựng Phần mềm Quản lý, cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tin chung

Thực hiện nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Y tế giao năm 2015, Trung tâm Tích hợp dữ liệu (nay là Trung tâm Dữ liệu y tế) đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng phần mềm “Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Y tế”. Phần mềm hiện nay đã được triển khai tại 110 đơn vị (thuộc/trực thuộc Bộ và 2 tỉnh Nghệ An, Phú Thọ).

Phần mềm được thiết kế với giao diện thân thiện, thuận tiện, dễ sử dụng, đáp đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý cán bộ công chức viên chức của Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị trong ngành Y tế. Các cán bộ phụ trách công tác quản lý cán bộ có thể theo dõi biến động thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu; giúp quản lý hồ sơ hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

Phần mềm được xây dựng theo mô hình tập trung và được lưu trữ, quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế.

Giao diện phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Chức năng phần mềm

1. Quản lý bảng thông tin, cảnh báo

- Hiển thị số lượng cán bộ đang công tác
- Hiển thị số lượng cán bộ cán bộ sắp đến hạn nâng lương
- Cảnh báo cán bộ sắp đến tuổi nghỉ hưu
-  Cảnh báo cán bộ sắp hết hạn giữ chức vụ
- Cảnh báo cán bộ sắp hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
- Cảnh báo cán bộ sắp hết hạn công tác, học tập ở nước ngoài

2. Quản lý hồ sơ cán bộ

- Quản lý thông tin hồ sơ cán bộ
- In Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C của Bộ Nội vụ

3. Quản lý các quá trình

- Lương
- Chức vụ
- Quá trình công tác
- Quá trình đào tạo chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị, chương trình Quản lý nhà nước
- Quan hệ gia đình
- Thi đua/khen thưởng
- Đánh giá cán bộ
- Quy hoạch cán bộ
- Quản lý thành phần hồ sơ
- Quản lý phép năm…

4. Quản lý báo cáo

- Báo cáo Số lượng, chất lượng CCVC
- Báo cáo danh sách tiền lương CCVC
- Danh sách CCVC đủ điều kiện xét nâng lương
- Danh sách CCVC đến tuổi về hưu...

5. Biểu đồ thống kê

6. Tìm kiếm

7. Quản lý hệ thống

Chi tiết liên hệ:

1. Ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế

Điện thoại: 0915.211.112, Email: hungnb.cntt@moh.gov.vn/nbhung2009@gmail.com

2. Bà Đỗ Thị Ngọc Huệ, Trưởng phòng Tư vấn và Dịch vụ, Trung tâm Dữ liệu y tế

Điện thoại: 0983.898.940, Email: huedtn.cntt@moh.gov.vn/huedtn.cntt@gmail.com

 


Tin khác