Tư vấn Dự án ứng dụng CNTT

Đăng vào 12/10/2017
Tư vấn Dự án ứng dụng CNTT: Khảo sát lập và quản lý dự án; Thiết kế thi công, lập dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tin khác