Tập huấn triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với TTHC “Cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu” thuộc lĩnh vực Y dược cổ truyền

Đăng vào 05/06/2020
Ngày 3/6, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với TTHC “Cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu” thuộc lĩnh vực Y Dược cổ truyền.

Thực hiện Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020. Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với TTHC “Cấp đơn hàng nhập khẩu dược liệu” thuộc lĩnh vực Y Dược cổ truyền.

Tham dự và khai mạc tập huấn có TS. Phạm Xuân Viết, Phó Cục trưởng Cục công nghệ thông tin; ThS. Trần Minh Ngọc, Phó Cục trưởng Cục quản lý y dược học cổ truyền cùng các chuyên viên Thống kê hải quan thuộc Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

Đối tượng tham gia tập huấn là các cán bộ liên quan của các doanh nghiệp tham gia thí điểm áp dụng Cơ chế một cửa quốc gia đối với 01 TTHC thuộc lĩnh vực Y dược cổ truyền.

Ban biên tập TTTĐT Cục CNTT


Tin khác