Lai Châu tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe và Thống kê y tế năm 2019

Đăng vào 09/09/2019
Từ ngày 6 – 8/8/2019, Sở y tế tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe và thống kê y tế điện tử cho gần 60 cán bộ Trạm y tế các huyện, thành phố

Tại buổi tập huấn, các kỹ thuật viên đã hướng dẫn học viên làm quen, thực hành việc đăng nhập vào hệ thống, thêm mới, sửa, xóa các thông tin trên từng modul, làm các thống kê báo cáo… Đặc biệt, để đảm bảo nội dung thông tin, bảo mật của mỗi hồ sơ, trên phần mềm đã phân cấp, phân quyền truy cập từng tuyến và khi thay đổi thông tin trên hồ sơ, hệ thống sẽ tự động ghi lại lịch sử, thời gian và người đã thay đổi. Phần mềm ứng dụng trong quản lý hộ gia đình về nhân khẩu, hộ khẩu; báo cáo thống kê. Thông tin trong hồ sơ sức khỏe cá nhân sẽ được sử dụng cho công tác theo dõi sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân; dự báo tình trạng sức khỏe cộng đồng và mô hình bệnh tật làm cơ sở thực hiện các can thiệp dự phòng và cải thiện sức khỏe cho cộng đồng, từng bước thay thế hệ thống ghi chép, báo cáo của tuyến y tế cơ sở.

Đây là nội dung quan trọng mà Bộ Y tế đang chỉ đạo triển khai tích cực, rộng rãi toàn quốc. Sở Y tế Lai Châu đang có kế hoạch tham mưu UBND tỉnh sớm triển khai ứng dụng vào hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Đối - Giám đốc Sở Y tế - trao chứng nhận hoàn thanh lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe và thống kê y tế điện tử

Bài và ảnh: Thái Sơn - Trung tâm CDC


Tin khác