Lai Châu tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử năm 2020

Đăng vào 07/12/2020
Từ ngày 7-9/12/2020, Sở Y tế tổ chức tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử do Dự án HPET hỗ trợ tại tỉnh Lai Châu năm 2020

Quang cảnh lớp tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn.

36 học viên là viên chức làm công tác ghi chép thống kê báo cáo tại Trung tâm Y tế huyện Phong Thổ và thành phố Lai Châu tham gia tập huấn. Nội dung tập huấn gồm triển khai các Thông tư: số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành Y tế; số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế. Bên cạnh đó, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phần mềm thống kê y tế điện tử, có khả năng nhập, kiểm tra chất lượng, phê duyệt, phân tích biểu diễn dữ liệu; quản lý người dùng, gửi phản hồi giữa các tuyến…

Đây là lần thứ 3 trong năm 2020 Sở Y tế tổ chức tập huấn triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử do Dự án HPET hỗ trợ tại tỉnh Lai Châu. Dự kiến, trong tháng 12 sẽ có 2 lớp được tổ chức tại thành phố Lai Châu.

Tham gia tập huấn giúp học viên nâng cao kỹ năng thu thập, ghi chép tổng hợp và thực hiện các biểu mẫu báo cáo thống kê y tế theo quy định của Bộ Y tế. Đồng thời, sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm thống kê y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng vừa phối hợp với Tổ chức Plan (tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm) mở lớp tập huấn nghiệp vụ mầm non cho 46 học viên là chuyên viên các Phòng Giáo dục và đạo tạo huyện, thành phố; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, cán bộ chuyên môn các trường mầm non trên địa bàn tỉnh.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn gồm: Chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1. Hướng dẫn giáo dục dinh dưỡng sức khỏe, lồng ghép với phát triển vận động trẻ em trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Vai trò của dinh dưỡng và nguyên tắc, chế độ dinh dưỡng hợp lý trong phòng dịch bệnh cho trẻ em mầm non. Tăng cường bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho giáo viên mầm non trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Hướng dẫn một số kỹ năng đảm bảo an toàn và phòng chống bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn phương pháp xây dựng trường học an toàn với thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu…

Qua lớp tập huấn nhằm hỗ trợ, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay.

Phong Hoa - Phương Lan (Báo Lai Châu)


Tin khác