Cao Bằng tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho viên chức trạm y tế năm 2019

Đăng vào 25/09/2019
Từ ngày 25/9 đến ngày 22/10/2019, Sở Y tế Cao Bằng tổ chức 12 lớp tập huấn Hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho viên chức 199 trạm y tế xã, phường, thị trấn.


Học viên thực hành nhập liệu báo cáo phần mềm thống kê y tế.


Phần mềm thống kê y tế được Bộ Y tế triển khai nhằm tin học hóa công tác báo cáo, thống kê y tế, cung cấp thông tin thống kê y tế một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, khoa học, làm bằng chứng phục vụ công tác quản lý y tế, hoạch định chính sách.

Trong thời gian 2 ngày/lớp tập huấn, học viên được cung cấp các nội dung về công tác ghi chép, báo cáo và các chỉ tiêu thống kê y tế theo Thông tư 27/2014/TT-BYT ngày 18/4/2014; hướng dẫn cách sử dụng phần mềm thống kê y tế như: cách truy cập và đăng nhập hệ thống; cách cập nhật hồ sơ người dùng; nhập dữ liệu; kiểm tra chất lượng dữ liệu, phê duyệt dữ liệu; sử dụng tóm lược dữ liệu báo cáo; báo cáo tổng hợp, báo cáo chuẩn; cách khai thác, phân tích trực quan qua bảng dữ liệu, biểu đồ, bản đồ…

Việc tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm thống kê y tế cho viên chức trạm y tế sẽ hình thành được mạng lưới thống kê y tế điện tử. Phấn đấu toàn bộ công tác ghi chép, báo cáo thống kê y tế tỉnh Cao Bằng được thực hiện trên môi trường mạng từ tháng 01 năm 2020.

Theo Sở Y tế Cao Bằng


Tin khác